Cách tự làm mạch led trái tim

TTự làm LED trái tim

Bài viết này tôi sẽ giới thiệu cách làm một mạch đèn led trái tim kết hợp Arduino với IC HC595, bạn có thể dùng nó để tỏ tình, làm quà tặng bạn gái rất ý nghĩa và lãng mạn.
 
Cách tự làm mạch led trái tim
Nếu bạn đã nắm rõ cách sử dụng IC HC595 và phương pháp làm mạch in thủ công thì chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi:

Bạn cần chuẩn bị những thứ sau:

Arduino Uno
3 con IC HC595
24 đèn led 5mm màu đỏ đục (Màu vỏ trắng đục, không nên dùng led siêu sáng vỏ trong suốt vì ánh sáng rất chói)
24 điện trở 560 Ohm
Các vật liệu làm mạch in (Phíp phủ đồng, giấy in nhiệt, bột ăn mòn … )
Sơ đồ nguyên lý

 

Cách tự làm mạch led trái timíchSơ đồ mạch in bạn có thể download tại đây


Chú ý sơ đồ nối chân linh kiện theo hình sau:

Cách tự làm mạch led trái tim

Phần tiếp theo không thể thiếu được, đó là lập trình điều khiển led:

// Khai báo các chân sẽ sử dụng để giao tiếp IC HC595
int latchPin = 10;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
// Khai báo mảng dùng điều khiển IC
byte ledStatus[3]= {};
byte SangHet=0b11111111;
byte TatHet=0b00000000;// Khai báo các kiểu chạy
byte Chay1[9]= {0b00000000,0b10000000,0b11000000,0b11100000,0b11110000,0b11111000,0b11111100,0b11111110,0b11111111};
byte Chay2[9]= {0b11111111,0b01111111,0b00111111,0b00011111,0b00001111,0b00000111,0b00000011,0b00000001,0b00000000};

void setup() {
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

// Hàm shiftOut ra IC 595
// Ở đây bạn hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp cho code ngắn gọn và chuyên nghiệp hơn
// Nhưng tôi thích làm thế này nhìn cho dễ hiểu
void shiftOutHC595(int dataPin, int clockPin, byte ledStatus[]) {
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,ledStatus[0]);
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,ledStatus[1]);
shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,ledStatus[2]);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

// Hàm chạy led kiểu 1
void Kieu1(int _delay)
{

for (int i = 0;i<=8;i++)
{
ledStatus[0]=Chay1[i];
ledStatus[1]=TatHet;
ledStatus[2]=TatHet;
shiftOutHC595(dataPin,clockPin,ledStatus);
delay(_delay);
}

for (int i = 0;i<=8;i++)
{
ledStatus[0]=SangHet;
ledStatus[1]=Chay1[i];
ledStatus[2]=TatHet;
shiftOutHC595(dataPin,clockPin,ledStatus);
delay(_delay);
}

for (int i = 0;i<=8;i++)
{
ledStatus[0]=SangHet;
ledStatus[1]=SangHet;
ledStatus[2]=Chay1[i];
shiftOutHC595(dataPin,clockPin,ledStatus);
delay(_delay);
}
}

// Hàm chạy led kiểu 1
void Kieu2(int _delay)
{
for (int i = 0;i<=8;i++)
{
ledStatus[0]=Chay2[i];
ledStatus[1]=SangHet;
ledStatus[2]=SangHet;
shiftOutHC595(dataPin,clockPin,ledStatus);
delay(_delay);
}

for (int i = 0;i<=8;i++)
{
ledStatus[0]=TatHet;
ledStatus[1]=Chay2[i];
ledStatus[2]=SangHet;
shiftOutHC595(dataPin,clockPin,ledStatus);
delay(_delay);
}

for (int i = 0;i<=8;i++)
{
ledStatus[0]=TatHet;
ledStatus[1]=TatHet;
ledStatus[2]=Chay2[i];
shiftOutHC595(dataPin,clockPin,ledStatus);
delay(_delay);
}

}

// Hàm chạy led kiểu 3
void Kieu3(int _delay, int SoLan)
{
for (int i = 0;i<=SoLan;i++) {
ledStatus[0]=SangHet;
ledStatus[1]=SangHet;
ledStatus[2]=SangHet;
shiftOutHC595(dataPin,clockPin,ledStatus);
delay(_delay);
ledStatus[0]=TatHet;
ledStatus[1]=TatHet;
ledStatus[2]=TatHet;
shiftOutHC595(dataPin,clockPin,ledStatus);
delay(_delay);
}

}

void loop() {
// Gọi hàm chạy kiểu 1 thời gian delay 50
Kieu1(50);
// Gọi hàm chạy kiểu 2 thời gian delay 50
Kieu2(50);
// Gọi hàm chạy kiểu 3 thời gian delay 500 và vòng lặp chạy 5 lần
Kieu3(500,5);
}Xong rồi, sau khi hoàn thành mạch in, hàn linh kiện hãy upload code, kết nối mạch với Arduino và chạy thôi, bạn hãy tự sáng tạo các kiểu chạy led khác nhau và cùng chia sẻ với mọi người nhé. Nếu bạn có ý định dùng mạch trái tim này để tỏ tình, tặng bạn gái thì hãy dùng Arduino Mini Pro hoặc Arduino Nano cho rẻ 😀 hay muốn tiết kiệm hơn bạn có thể dùng Attiny85 và 1 số con vi điều khiển AVR khác tương thích với Arduino. 
 
ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *